W imieniu redakcji internetowej strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim serdecznie witam Państwa na naszej stronie.
Powstała strona ma na celu przekazywanie jej czytelnikom jak największej ilości aktualnych informacji z działalności naszej jednostki.
Działalność straży pożarnej to nie tylko akcje polegające na bezpośrednim przeciwdziałaniu zaistniałym niebezpieczeństwom, ale przede wszystkim działalność prewencyjna w zakresie pożarowym. Dlatego mamy nadzieję, że lektura naszej strony nie tylko poinformuje Państwa o naszej działalności, ale także pomoże skutecznie zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę i najbliższe otoczenie przed groźnymi następstwami pożaru.
Dziękujemy za odwiedziny i prosimy o Państwa opinie na temat naszej witryny.
Będą one zawsze mile widziane, a wszelkie wskazówki i uwagi pomogą nam w doskonaleniu strony internetowej.
Dodaj strone do ulubionychPodziel się tą stronąWyślij stronę mailemContact Us
Powrót na początek
Aktualności
Strażacy dziękują wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% z PIT 2009 PDF Drukuj Email
środa, 17 listopada 2010 13:05

1%  z PIT 2009

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim dziekuję wszystkim darczyńcom z terenu miasta i gminy, którzy przekazali 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej OSP.
Uzyskaliśmy kwotę 3 913,00 zł. Za pieniądze te jak i dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz samorządu miasta zakupiliśmy sześć kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX za kwotę około 12 000,00 zł. Ubrania zastąpią stare już w dużym stopniu zniszczone a zakupione wiele lat temu.
Liczymy także na Państwa hojność gdy będziecie składali zeznania za 2010 rok.

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2010 11:25
 
Wyjazd delegacji członków OSP w ramach wymiany partnerskiej Verden 6-10.10.2010r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Ciosek   
wtorek, 16 listopada 2010 11:21

 

Poprawiony: czwartek, 18 listopada 2010 08:53
 
Walne zgromadzenie PDF Drukuj Email
czwartek, 29 lipca 2010 09:29

 

W dniu 26 marca 2010r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim. W imieniu zarządu sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik OSP dh. Adam Ciosek. W swoim wystąpieniu podsumował rok działalności w którym to obchodzono jubileusz 120 - lecia jednostki.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący dh. Leonard Boiwko. Prezes Zarządu dh. Jerzy Bubeła - Burmistrz Miasta na koniec swojego wystąpienia przekazał jednostce 32" calowy odbiornik telewizyjny, który to stanowił będzie wyposażenie świetlicy.
Ocenę działalności operacyjnej dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach bryg. Andrzej Szamreto. Wysoko oceniono zaangażowanie Zarządu OSP w akcję pozyskania 1% z podatku od osób fizycznych w ramach Organizacji Pożytku Publicznego. W 2008 roku uzyskano kwotę 3642,00 PLN. Środki te przeznaczono na zakup deski ortopedycznej i hełmów bojowych.
W 2009 roku jednostka podejmowała 86 razy działania ratowniczo - gaśnicze. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w asyście Prezesa Zarządu OSP uhonorował zasłużonych członków jednostki ,,Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa'':

 

Złote medale otrzymali:
dh. Ireneusz Mycio
dh. Grzegorz Pacewicz

Srebrne medale otrzymali:
dh. Eryk Cybulski

Brązowe medale otrzymali:
dh. Ireneusz Pacewicz
dh. Jacek Kaczmarczyk

Uchwałą zebrania obowiązki księgowej powierzono druhnie Bożenie Nyszk.
Za przygotowanie jednostki do obchodów rocznicowych wyróżnieni zostali następujący strażacy:
dh. Paweł Szczepanik
dh. Zbigniew Pacewicz
dh. Wojciech Szerszeń
dh. Kamil Niedroszlański
dh. Łukasz Ciosek
dh. Daniel Stelmach
dh. Damian Skłodowski

 

KRÓTKOFALOWCY STRAŻAKOM

W dniach od 21 sierpnia do dnia 31 października2009r. z okazji obchodów 120 - lecia powołania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim z inicjatywy dh Naczelnika Adama Cioska - krótkofalowca o znaku wywoławczym SP4CUF, czynna była okolicznościowa radiostacja amatorska o specjalnym znaku wywoławczym SN120OSP. Specjalne pozwolenie radiowe wydał Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Z wielką pomocą w załatwieniu wszystkich formalności w ekspresowym tempie pośpieszył nam Prezes oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie kol. Andrzej Korczin (SP4KA).Krótkofalowcy z całego świata nawiązując obustronne łączności z naszą stacją i przesyłają pierwsze potwierdzenia. Największym powodzeniem nasza stacja cieszyła się wśród krótkofalowców z Japonii i Stanów Zjednoczonych. Wołali nas takrze amatorzy z Australii, Libanu, Maroka, Brazylii i z tak egzotycznych krajów i wysp jak Madagaskar, Grenlandia, Alaska, Watykan i wyspa Gloriozo na Oceanie Indyjskim.

O naszej aktywności poinformowały radioamatorów wszystkie najwieksze światowe serwisy internetowe przeznaczone dla krótkofalowców, a informacja znajdowała się na amerykańskim portalu internetowym http://www.qrz.com gdzie po wpisaniu znaku SN120OSP znaleźliśmy w języku angielskim pełną informację oraz zwiastun kart QSL, którą otrzymali wszyscy nasi eterowi rozmówcy na całym świecie. Strona ta była odwiedzana 4081 razy.  Nasi korespondenci w trakcie przeprowadzanych łączności życzyli naszym strażakom kolejnych jubileuszy oraz gratulowali tak wspaniałej inicjatywy propagowania ochotniczej strażackiej służby na tak wielkim eterowym forum. radioamator z Francji przypomniał na też, że w Górowie ,,gościł'' Cesarz Francuzów. Otrzymaliśmy wiele e-maili zawierających życzenia od krótkofalowców strażaków z USA, Szwecji, Ukrainy.

Zawołał naszą stację były mieszkaniec Górowa, kol. Tadeusz Gajdemski SP5BWO z Warszawy, który był pionierem krótkofalarstwa w naszym mieście.

Inauguracja pracy w eterze nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2009r. w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w OSP. Sprzęt nadawczy dostarczyli krótkofalowcy dh Adam Ciosek  (SP4CUF), Romuald Rossochacki (SP4JCP) z Koniewa k/Lidzbarka Warmińskiego, Andrzej Sobiela (SP4ETO) z Olsztyna, Marek Reif z Bartoszyc, Marek Otoliński (SP4TXI) z Podleśnej k/ Dobrego Miasta, a także koledzy Andrzej Surdziel (SP4TKR), Krzysztof Kuształo (SP4XQN), Ryszard Misiun (SP4CJA) i Jan Markiewicz  (SP4BRH) z Lidzbarka warmińskiego. wymienieni wyżej operatorzy, nadając na wszystkich pasmach amatorskich różnymi emisjami w minionym czasie, przeprowadzili ponad 3050 obustronnych łączności z 115 krajami na wszystkich kontynentach.

Instalowaniem anten nadawczych zajęli się strażacy z naszej jednostki. Byli to dh Zbigniew Pacewicz i Wojciech Szerszeń. Po zakończeniu akcji, wszystkie otrzymane potwierdzenia, czyli karty QSL oraz dyplomy wraz z nadesłanymi życzeniami, zostały wyeksponowane w naszej świetlicy.

Odbyliśmy wiele podróży bez wiz i paszportów, reprezentując wysoki poziom operatorski. Jednocześnie przypomnieliśmy wszystkim o naszych strażackich tradycjach. Była to również okazja do promocji naszego miasta i regionu.

 

,,BEZPIECZEŃSTWO BEZ GRANIC''
REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY

Odbywające się w dniach 4-11.11.2007 r. w Górowie Iławeckim szkolenie strażaków w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, jest kolejnym działaniem realizowanym przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie przy współfinansowaniu przez Unię Europejską.

Projekt ma na celu promocję wśród ludności zamieszkującej Rejon i Miasto Bagrationowsk, Gminę Miejską Górowo Iławeckie i Samorząd Rejonu Wilkawyszki „dobrych praktyk” w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, co nastąpi dzięki zorganizowaniu pokazu ratownictwa i obszernym informacjom zamieszczonym w folderze promocyjnym. Poziomy wypadkowości i śmiertelności w krajach UE są wciąż nieakceptowane, dlatego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia świadomości obywateli związanej z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie Strategii Zarządzania Kryzysowego i zapisanie w niej wspólnych celów takich jak cykliczne seminaria, szkolenia i wspólne projekty inwestycyjne będzie podstawą do stabilnej i kierunkowej współpracy między partnerami. Główny nacisk będzie położony właśnie na rozwój zarządzania kryzysowego w obszarze przygranicznym, ponieważ jest to dziedzina do tej pory zaniedbana. Realizacja projektu „Bezpieczeństwo bez granic” pozwoli również na zacieśnienie stosunków partnerskich miedzy Gminą Miejską Górowo Iławeckie, Rejonem i Miastem Bagrationowsk i Samorządem Rejonu Wilkawyszki. Wymiana doświadczeń podczas realizacji imprezy, szkolenie, wspólne ćwiczenia ratownicze, wspólne opracowywanie folderu, posiadanie wspólnej strony internetowej, a także opracowanie strategii spowoduje poznanie swoich metod pracy i w przyszłości przyczyni się do bardziej efektywnego organizowania podobnych przedsięwzięć i ewentualnego udzielania pomocy.

W wyniku realizacji programu powstaną stałe struktury współpracy pomiędzy partnerami. Na bazie istniejących kontaktów między partnerami utworzona zostanie sieć powiązań ułatwiająca rozwijanie transgranicznej współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Współpraca będzie polegać na wzajemnym informowaniu o istniejących zagrożeniach, wymianie doświadczeń w zakresie zapobiegania zagrożeniom w obszarze przygranicznym, organizowaniu szkoleń i seminariów na tematy związane z rozwojem bezpieczeństwa, organizowaniu wspólnych ćwiczeń i symulacji wystąpienia zagrożeń, a przede wszystkim wypracowaniu systemu udzielania wzajemnej pomocy na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa. Zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem umożliwi udzielenie szybszej i skuteczniejszej pomocy, zarówno mieszkańcom, jak i przejeżdżającym przez dany teren. Realizacja Projektu zagwarantuje utworzenie ponadlokalnego systemu bezpieczeństwa oraz sprzyjać będzie integracji wszystkich służb i organizacji ratowniczych, co w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze przygranicznym i jego atrakcyjności ekonomicznej. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi jednostek ochrony zdrowia. Kurs będzie obejmował 64 godziny z czego 24 godziny teoretyczne i 40 godziny praktyczne. Dzięki ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego strażacy nabędą uprawnienia ratownika medycznego. W szkoleniu weźmie udział około 15 strażaków z Polski, 15 z Rosji i 15 z Litwy.

W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy będą znali:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • zasady prowadzenia segregacji wstępnej w przypadku zdarzeń masowych,
  • zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy,
  • możliwości taktyczno – techniczne sprzętu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

i umieli:

  • rozpoznać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego,
  • udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zdrowia w oparciu o posiadane na miejscu zdarzenia możliwości,
  • prowadzić ewakuację poszkodowanego ze strefy zagrożenia,
  • wykorzystywać sprzęt przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Od pierwszego dnia pobytu strażacy zapoznawali się z wytycznymi obowiązującymi według Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji. Schemat ćwiczeń był podobny. Najpierw prezentowano materiał filmowy oraz slajdy dotyczące ratownictwa, następnie zespół medyczny demonstrował jak należy to przeprowadzić, a później omawiano etapami poszczególne działania i czynności, które są wykonywane podczas udzielania pomocy na bieżąco pokazując tak jak to powinno się daną czynność wykonywać, a także czego nie należy robić, gdyż to może spowodować zwiększenie się obrażeń osoby poszkodowanej. Następnie poszczególni kursanci wykonywali poszczególne działania pod ścisłą kontrolą zespołu medycznego, który wyjaśniał powstające w praktyce niejasności. Kursanci byli poszkodowanymi oraz osobami ratującymi. Tak więc z każdej perspektywy mogli się przekonać jak taka akcja ma być przeprowadzona. Najpierw podczas pokazów lekarz i ratownicy medyczni z firmy AL-MED w Bartoszycach omawiali sprzęt ratowniczo medyczny który będzie używany podczas ćwiczeń i przy pomocy którego będą się szkolić strażacy. Wielogodzinne ćwiczenia poszczególnych procedur ratowania pozwolił na opanowanie w stopniu zadowalającym przez strażaków, którzy do tej pory nie mieli możliwości zapoznać się z tak dokładnie z ta materią. Każdy ze strażaków był bezpośrednim uczestnikiem szkolenia. Strażacy podczas ćwiczeń zapoznali się z systemem BLS, jest to system opierający się na badaniu podstawowych czynności ratujących życie, również zapoznano się z systemem BLS w wersji dziecko.

Przeszkoleni zostali z zakresu BTLS czyli Basic Trauma Life Support. Zapoznawali się również z zakresu BLS-AED podstawowe czynności ratujące życie z użyciem Automatycznej Defiblyracji zewnętrznej. Podczas szkolenia strażacy zapoznawali poprzez użycie w praktyce deski ratowniczej i różnych urządzeń medycznych służących do ratowania życia ludzkiego. Zapoznawali się również z rodzajami wstrząsów powstających w przypadku różnych zdarzeń np. wypadek samochodowy, upadek z dużej wysokości itp. oraz jak należy postępować w poszczególnych przypadkach na miejscu wypadku. Zapoznali się z systemem segregacji poszkodowanych na miejscu wypadku. Wykonywali Resuscytację Krążeniowo-Oddechową (u dorosłych i u dzieci). Praktycznie poznawano metody wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej uwięzionej w pojeździe przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, a także sposoby wydobycia poszkodowanego z samochodu (bez przyrządowe).

Zdobyto umiejętności w zakresie unieruchomienia poszkodowanego na noszach typu deska. Również przypomniano jak bardzo ważne jest wsparcie psychiczne. Strażacy zwiedzali Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach a w ramach zapoznania się z systemem ratowniczym w Polsce, zapoznano się z działalnością Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego gdzie są przyjmowane zgłoszenia z numerów alarmowych 112, 998, 999. Zwiedzano Również Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

W dniu 8 listopada 2007 r. w ramach projektu polsko-rosyjskie forum bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo bez granic” na Stawie Garncarskim w Górowie Iławeckim odbyło się szkolenie z zakresu różnych technik podejmowania z wody osób potrzebujących pomocy. Ćwiczenia polegały na zapoznaniu się z podstawowymi technikami podjęcia z wody osób poszkodowanych przy użyciu łodzi motorowej (jeden ratownik, kilku ratowników), wypełnionego powietrzem węża strażackiego, rzutki ratowniczej, pasa ratowniczego, łodzi lodowej czy samego ratownika nie wyposażonego w sprzęt. Zapoznano się również z chwytaniem poszkodowanego w sposób uniemożliwiający powstawanie nowych urazów w szczególności w odcinku szyjnym.

Na każdym kroku przypominano, że najważniejsze jest bezpieczeństwo własne ratownika, ponieważ gdy ucierpi ratownik to nie będzie on w stanie pomóc poszkodowanemu. W praktycznym szkoleniu na Stawie Garncarskim w Górowie Iławeckim uczestniczyli strażacy z trzech krajów. 15 strażaków z rejonu Bagrationowsk (Rosja) pod dowództwem Komendanta Witalija Romaszewskiego, 15 strażaków z rejonu Wilkawyszki (Litwa) pod dowództwem Komendanta Sigitasa Ciuplysa, a także 15 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim pod dowództwem II Wiceprezesa Zbigniewa Pacewicza. Uczestnicy poznali możliwości podjęcia poszkodowanego w różnych sytuacjach. Ćwiczenia praktyczne były poprzedzone wykładem teoretycznym z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego.


Naszych sąsiadów strażaków bardzo zainteresował sprzęt używany przez polskich kolegów, zadawali bardzo dużo pytań dotyczących jego możliwości oraz inne niż podstawowe zastosowanie podczas akcji ratowniczej. Okazało się, że podstawowy sprzęt będący na wyposażeniu każdego nawet najskromniej wyposażonego wozu strażackiego czyli wąż gaśniczy po małej modernizacji może służyć do ratowania ludzi znajdujących się w wodzie, a także jest bardzo przydatny w ratownictwie lodowym czyli gdy np: pod człowiekiem załamuje się lód. Prostota tej metody powoduje również, że bardzo szybko można w ten sposób pomóc w wyciągnięciu, albo chociaż w łatwiejszym utrzymywaniu się na powierzchni wody, dopóki nie zostanie rozładowany i zastosowany sprzęt bardziej skomplikowany lub do czasu aż na miejsce zdarzenia przybędą dodatkowi ratownicy.

W przypadku ratownictwa lodowego bardziej zaawansowanym sprzętem jest deska lodowa, którą można wykorzystać w ratownictwie w różny sposób w celu ratowania poszkodowanych. Jest to niezatapialna konstrukcja na płozach, bardzo usprawniająca poruszanie się po lodzie. W dniu 10.11.2007 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim Pan Leonard Boiwko Zastępca Komendanta PSP w Bartoszycach przeszkolił strażaków z zakresu obsługi urządzeń w w nowo powstałym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapoznano strażaków ze standardami wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z wyposażeniem technicznym łącznie połączonym z pokazem. Kursanci zostali zapoznani z oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Poprawiony: czwartek, 18 listopada 2010 08:56
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 13
niedziela, 20. października 2019
creative commmons logo word press logo word press logo
www.gorowoilaweckie.osp.org.pl